• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Paskelbtas kvietimas „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

Nuo š.m. gegužės 4 d. bus priimamos paraiškos ES paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas
Paraiškų surinkimo terminas: nuo 2015-05-04 iki 2015-06-30.
Finansuojamos veiklos:
 • žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant paramą pirmą kartą besikuriantiems jauniesiems ūkininkams, siekiantiems atitikti ES standartus, ir eksperimentiniams, mokomiesiems ir bandymų ūkiams;
 • valdoje pagamintiems ir/arba užaugintiems žemės ūkio produktams apdoroti, perdirbti ir patiekti rinkai;
 • biodujų gamybai iš gyvulininkystės ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija naudojama tik valdos reikmėms;
 • trumpos rotacijos želdiniams įveisti.
Tinkami pareiškėjai: ūkininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys) ar jų grupės, užsiimantys žemės ūkio veikla, kurių valdos ekonominis dydis išreikštas standartine produkcija yra ne mažesnis kaip 8.000 EUR (pvz., ne mažiau 11,75 ha kviečių arba 920,75 ha natūralių pievų arba 6 melžiamos karvės), veikiantis ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo. Pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos ir/arba paslaugų žemės ūkiui teikimo per 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. ūkio subjekto pajamų.
Paramos dydis: supaprastinta tvarka teikiamų projektų maksimali paramos suma investicijoms į žemės ūkio valdas gali siekti iki 50.000 Eur.
Įprastine tvarka teikiamų projektų maksimali paramos suma investicijoms į žemės ūkio valdas gali siekti iki 400.000 Eur.
Finansavimo intensyvumas:
Vykdant žemės ūkio produktų gamybą:
 • gyvulininkystės, įskaitant biodujų gamybą, sektoriuje – iki 40-50 proc.;
 • augalininkystės sektoriuje ir trumpos rotacijos želdiniams – iki 30-40 proc.;
 • sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose – iki 50 proc.
Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų jauniesiems ūkininkams, investicijoms į ekologinį ūkininkavimą (tik gyvulininkystės, daržininkystės, sodininkystės ir daržininkystės sektoriuose), pareiškėjams, ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir/arba vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, kolektyvinėms investicijoms ir integruotiems projektams, veiksmams, vykdomiems įgyvendinant EIP.
Paramos intensyvumas, kai vykdomas valdoje pagamintų ir/ar užaugintų žemės ūkio produktų apdirbimas, perdirbimas ir pateikimas rinkai - iki 50 proc.
Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. veiksmams, vykdomiems įgyvendinant EIP.
Finansuojamos investicijos:
 • nekilnojamojo turto statybos ir/arba gerinimo išlaidos;
 • naujų įrenginių ir/arba įrangos (įskaitant technikos) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos;
 • investicijos į nematerialųjį turtą (kompiuterinė, programinė įranga);
 • daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas;
 • bendrosios išlaidos (architektų, konsultantų paslaugos, viešinimo išlaidos ir kt.).
 
UAB „Consultus Magnus“ specialistai suteiks Jums konsultacijas visais su ES parama susijusiais klausimais: patars, kokie yra konkrečios ES paramos priemonės reikalavimai, įvertins paramos skyrimo Jums galimybes, parengs paraišką, verslo planą ir kitus dokumentus, teikiamus Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA), konsultuos paraiškos vertinimo metu.

Norėdami išsamios konsultacijos susisiekite su mumis tel. 8 52728439 arba el. paštu info@consultusmagnus.com