• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Paskelbtas kvietimas pagal LKPP priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas“

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas“ renkamos nuo š.m. birželio 1 d. iki š.m. liepos 31 d.

 
REMIAMOS VEIKLOS
-vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (ar) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
- augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
- mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
-kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
- trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.
2015 m. neremiamas veiklos sektorius – pieno perdirbimas ir (arba) rinkodara.
 
GALIMI PAREIŠKĖJAI
Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai turi veikti (vykdoma žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veikla ir gaunamos iš šios veiklos pajamos) ne trumpiau kaip 1 metus. Jeigu pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, kurio visi nariai užsiima žemės ūkio veikla, jis turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

DIDŽIAUSIOJI PARAMOS SUMA:
- labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms – 2 000 000 Eur;
- vidutinėms įmonėms ir didesnėms nei vidutinės įmonės– 3 000 000 Eur.
- įmonėms, kurios žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtas maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 000 Eur.

INTENSYVUMAS
- Finansuojama iki 40 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
- Paramos intensyvumas pareiškėjams, gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus  – 50 proc.
Pareiškėjams, didesniems nei vidutinė įmonė, paramos intensyvumas mažinamas per pusę.
 
 TINKAMUMO KRITERIJAI
Atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus
Iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai turi vykdyti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklą ir gaunamos iš šios veiklos pajamos) ne trumpiau kaip 1 metus. Jeigu pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, kurio visi nariai užsiima žemės ūkio veikla, jis turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 6 mėnesius;
 
TINKAMOS IŠLAIDOS:
-statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto išlaidos;
- įrangos (įskaitant techniką) pirkimo išlaidos;
- investicijos į nematerialųjį turtą;
- bendrosios išlaidos
 
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai.