• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama verslo produktyvumo didinimui ir aplinkos verslui gerinimui

UAB "Consultus Magnus" kviečia įmones pasinaudoti galimybe gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę "Invest LT-2".

Pagal priemonę "Invest LT-2" finansuojamos veiklos, susijusios su tiesioginių vidaus investicijų pritraukimu į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą.

Tinkami pareiškėjai:
Tinkami pareiškėjai yra privatūs juridiniai asmenys.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
- darbuotojų, įdarbintų tiesiogiai įgyvendinant investicijų projektą, darbo užmokesčio išlaidos. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 20 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
- ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimo (inžinerinių ir komunikacijų tinklų įrengimas, pastatų statyba ir kita) ir ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos;
- darbuotojų, įdarbintų tiesiogiai įgyvendinant investicijų projektą, specialiojo mokymo išlaidos. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Mažiausias skiriamo finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 700 000,00 Lt.

Didžiausias skiriamo finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 10 000 000,00 Lt.

Didžiausias leistinas finansavimo intensyvumas:
1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimo tinkamoms finansuoti išlaidoms, gali siekti iki:
a) statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai – 30 proc.;
b) įranga, įrenginiai ir kt. turtas – 50 proc.;
2. Darbuotojų, įdarbintų tiesiogiai įgyvendinant investicijų projektą, darbo užmokesčio tinkamoms finansuoti išlaidoms gali siekti iki 50 proc.;
3. Specialiojo mokymo tinkamoms finansuoti išlaidoms:
3.1. gali siekti iki 45 procentų – pareiškėjui, atitinkančiam labai mažos arba mažos įmonės kategoriją;
3.2. gali siekti iki 35 procentų – pareiškėjui, atitinkančiam vidutinės įmonės kategoriją;
3.3. gali siekti iki 25 procentų – pareiškėjui, atitinkančiam didelės įmonės kategoriją;
3.4. gali būti padidintas 10 procentų, jei mokymas suteikiamas neįgaliems ar palankių sąlygų neturintiems darbuotojams.

Paraiškos pagal priemonę "Invest LT-2" teikiamos iki 2013 m. birželio 27 dienos.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis tel: +37068548056, +370(5)2728439 arba el.paštu info(eta)consultusmagnus.com