• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama projektų, susijusių su inovatyviomis aplinkosaugos technologijomis ir žaliaisiais produktais, įgyvendinimui

UAB "Consultus Magnus" kviečia pasinaudoti galimybe gauti paramą pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą.

Šios programos tikslas - didinti aplinkai palankių įmonių konkurencingumą, įskaitant žaliųjų sprendimų taikymą esamose tradicinės gamybos įmonėse, pasitelkiant žaliąsias inovacijas ir verslumą. Skatinti aktyvesnį Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės verslo įmonių ir organizacijų bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, įgyvendinant bendrus verslo projektus.

Schemos lėšomis finansavimas bus teikiamas Lietuvos rinkos mastu inovatyvioms technologijoms ar technologiniams procesams.

Schemos lėšomis bus finansuojamos projektų veiklos, susijusios su:
1. Naujų aplinkosaugos technologijų sukūrimu, jų diegimu ar pateikimu į rinką;
2. Esamų technologinių procesų reikšmingu patobulinimu, siekiant sumažinti jų poveikį aplinkai ir (arba) padidinti gamtos išteklių panaudojimo efektyvumą, jų pateikimu į rinką;
3. Naujų inovatyvių aplinkosaugos technologijų įsigijimu ir diegimu.

Tinkamas pareiškėjas yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas (labai maža, maža ar vidutinė įmonė) įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ne mažiau kaip 1 metus.

Pareiškėjas projektą įgyvendinti turi su partneriu (-iais), kuris yra juridinis asmuo (įmonė, mokslo ir studijų institucija, asociacija ar klasteris), registruotas Norvegijos Karalystėje pagal šios valstybės teisės aktus, kurio veikla glaudžiai susijusi su žaliosios pramonės inovacijomis.

Projekte taip pat gali dalyvauti partneris (-iai), nepretenduojantis gauti finansavimo, kuris yra juridinis asmuo (įmonė ar mokslo ir studijų institucija), registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre arba Norvegijos Karalystėje pagal šios valstybės teisės aktus.

Mažiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 690.560,00 Lt (200.000,00 EUR).

Didžiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 3.452.800,00 Lt (1.000.000,00 EUR).

Didžiausias leistinas finansavimo intensyvumas:
-45 procentus – labai mažai ar mažai įmonei;
-35 procentus – vidutinei įmonei;
-25 procentus – didelei įmonei, asociacijai, klasteriui, mokslo ir studijų institucijai.

Paraiškos pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą turi būti pateiktos iki 2013 m. spalio 14 d.

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis tel.: 8-685-48056, 8-5-2728439 el. paštu: info@consultusmagnus.com