• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama MTTP infrastruktūros kūrimui ir plėtrai

UAB "Consultus Magnus" kviečia įmones pasinaudoti galimybe gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę "Intelektas LT+".

Pagal priemonę "Intelektas LT+" finansuojamos įmonių investicijos į MTTP (mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros) infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
- išlaidos, susijusios su MTTP infrastruktūrai priskirtinų statinių statyba, rekonstravimu, remontu;
- kompiuterinės įrangos įsigijimo išlaidos;
- programinės įrangos įsigijimo (išskyrus esamos programinės įrangos atnaujinimą) išlaidos;
- išlaidos, susijusios su MTTP infrastruktūra ar jos panaudojimu susijusių patentų, licencijų įsigijimu;
- išlaidos, susijusios su MTTP infrastruktūrai priskirtinų įrengimų, įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių įsigijimu.

Mažiausias skiriamo finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 50.000,00 Lt.

Didžiausias skiriamo finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 20.000.000,00 Lt.

Didžiausias leistinas finansavimo intensyvumas:
- 70 procentų – juridiniam asmeniui, atitinkančiam labai mažos ar mažos įmonės kategoriją;
- 60 procentų– juridiniam asmeniui, atitinkančiam vidutinės įmonės kategoriją;
- 50 procentų – juridiniam asmeniui, neatitinkančiam labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės kategorijos.

Paraiškos teikiamos tęstiniu paraiškų teikimo būdu.
Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis tel.: 8-685-48056, 8-5-2728439 el. paštu: info(eta)consultusmagnus.com