• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama įmonių darbuotojų mokymams

Norime Jus informuoti, kad artimiausiu metu numatomas naujas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę "ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMAS ĮMONĖSE".

Šios priemonės lėšomis yra finansuojamos įmonių darbuotojų mokymų veiklos. Mokymai gali būti vykdomi tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje (išskyrus dalyvavimą parodose). Prioritetas teikiamas tiems mokymams, kurie numato profesinių įgūdžių tobulinimą.

Maksimali paramos lėšų suma mažoms įmonėms (iki 50 darbuotojų) – 100.000 Lt, vidutinėms įmonėms (iki 250 darbuotojų) – 200.000 Lt., didelėm – 300.000 Lt. Tiems partneriams, kurie jau buvo gavę paramą darbuotojų mokymams 2009-2012 metais, maksimali paramos lėšų suma - atitinkamai 50.000 Lt, 100.000 Lt. ir 150.000 Lt.

Tinkami pareiškėjai:
a. valstybės ir savivaldybių įmonės ir privatieji juridiniai asmenys;
b. asociacijos, savanoriškumo principu jungiančios Lietuvos Respublikos įvairių ūkio šakų, regionų, kitų asocijuotų struktūrų ir pavienių ūkių subjektus (toliau – asociacijos);
c. pramonės, prekybos ir amatų rūmai.

Tinkamos išlaidos yra:
a. Mokymo paslaugų pirkimo išlaidos;
b. Projekto dalyvių darbo užmokesčio išlaidos (tinkamos tik kaip nuosavas indėlis);
c. Kelionių ir komandiruočių išlaidos (išskyrus dalyvavimą parodose, mugėse, konferencijose ir pan.);
d. Netiesioginės išlaidos (skirtos projekto administravimui).

Siūloma, kad projekte dalyvautų tik mažos ir vidutinės įmonės, t.y. įmonės turinčios ne daugiau kaip 250 darbuotojų (susijusių įmonių darbuotojų skaičius neskaičiuojamas).

Mokymuose gali dalyvauti įmonių darbuotojai: vadovai, personalo specialistai ir kt.

Maksimalus rengiamo projekto paramos intensyvumas:
- labai mažai arba mažai įmonei (įmonės turinčios atitinkamai ne daugiau kaip 10 arba 50 darbuotojų)– ne daugiau 80 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų;
- vidutinei įmonei (įmonės turinčios ne daugiau kaip 250 ) – ne daugiau 70 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų;
- didelei įmonei – ne daugiau 60 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Taikomas paramos lėšų apribojimas įmonei – ne daugiau kaip 6.000 Lt vidutinė paramos lėšų suma vienam dalyviui.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis tel: +37068548056, +370687208699, arba el.paštu info(eta)consultusmagnus.com.