• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui energijos gamybai

UAB "Consultus Magnus" kviečia įmones pasinaudoti galimybe gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai".

Pagal priemonę "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai" finansuojamas katilinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas, termofikacinių elektrinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas, naujų katilinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų (aprūpinimo šiluma sistema apima ir šilumos vartojimo sistemą), naujų efektyvių termofikacinių elektrinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, išskyrus sąvartynų dujas (biodujos, kurios susidaro savaime skaidantis sąvartynų atliekose esančioms organinėms medžiagoms), statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų (aprūpinimo šiluma sistema apima ir šilumos vartojimo sistemą).

Tinkamos finansuoti išlaidos:
- energetikos pastatų statyba, rekonstravimo išlaidos;
- energetikos įrenginių ir kitos projektui būtinos įrangos įsigijimas ir su tuo tiesiogiai susijusios įrengimo išlaidos;
- programinės įrangos įsigijimas. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 50 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Mažiausias skiriamo finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 100.000,00 Lt.

Didžiausias skiriamo finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 6.000.000,00 Lt.  

Didžiausias leistinas finansavimo intensyvumas gali siekti iki 50 procentų.

Paraiškos pagal priemonę "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai" teikiamos iki 2013 m. liepos 8 dienos.

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis tel.: 8-685-48056, 8-5-2728439 el. paštu: info@consultusmagnus.com