• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Kviečiame pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. paramos galimybėmis

Šių metų balandžio ir gegužės mėnesiais bus renkamos ES paramai paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Nuo  balandžio 1 d. bus priimamos paraiškos paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.

Finansuojamos veiklos: žemės ūkio produktų gamyba, apdorojimas, paruošimas realizacijai.
Tinkamas pareiškėjas: jaunesnis kaip 40 metų ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas. Jaunasis ūkininkas negali būti pateikęs paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti.
Parama skiriama ūkiams, kurių potencialus ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija (SP), yra didesnis kaip 8.000 Eur (pvz., ne mažiau 11,75 ha kviečių arba 920,75 ha natūralių pievų arba 6 melžiamos karvės), t.y. jaunojo ūkininko ūkio verslo plane turės būti numatyta nemažesnio kaip 8.000 Eur dydžio ūkio įkūrimas.
Jaunojo ūkininko verslo planas turi būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėnesius nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo, o per 18 mėnesių nuo įsikūrimo dienos jaunasis ūkininkas turi tapti aktyviu ūkininku.
Paramos dydis: iki 50 tūkst. Eur, jei kuriamas gyvulininkystės ūkis – iki 60 tūkst. Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 100 proc.
Parama išmokama dviem arba trimis dalinėmis išmokomis per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį, atsižvelgiant į verslo plane numatytas veiklas ir projekto dydį. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 50 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Paskutinė 50 proc. arba 20 proc. (jeigu nustatyti 3 mokėjimai) išmokos dalis, išmokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas.
Finansuojamos investicijos:
 •   nekilnojamojo turto statybos ir/arba rekonstrukcijos išlaidos;
 •   žemės ūkio technikos ir padargų įsigijimas;
 •   naujų įrenginių ir įrangos įsigijimas;
 •   bendrosios išlaidos;
 •   daugiamečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas;
 •   ūkinių gyvūnų įsigijimas.
Paraiškų surinkimo terminas: nuo 2015-04-01 iki 2015-04-30
 
UAB „Consultus Magnus“ specialistai suteiks Jums konsultacijas visais su ES parama susijusiais klausimais: patars, kokie yra konkrečios ES paramos priemonės reikalavimai, įvertins paramos skyrimo Jums galimybes, parengs paraišką, verslo planą ir kitus dokumentus, teikiamus Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA), konsultuos paraiškos vertinimo metu.

Norėdami išsamios konsultacijos susisiekite su mumis tel. 8 52728439 arba el. paštu info@consultusmagnus.com