• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Gruodį bus priimamos paraiškos pagal naująją programą

Gruodį bus priimamos paraiškos pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriai).

Parama skiriama šioms veikloms:
• žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio paslaugoms teikti;
• valdoje pagamintiems / užaugintiems žemės ūkio produktams apdoroti, perdirbti ir patiekti rinkai;
• biodujų gamybai iš ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija naudojama tik valdos reikmėms;
• trumpos rotacijos želdiniams įveisti.
 
Finansavimo intensyvumas: 40-70%.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos:
• nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
• naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant technikos) pirkimo arba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios to turto rinkos vertės;
• investicijos į nematerialųį turtą;
• daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas;
• bendrosios išlaidos.
 
Paraiškos bus priimamos nuo gruodžio 8 d. iki gruodžio 31 d.