• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama gamybos skaitmeninimui

PRAMONĖS SKAITMENINIMAS LT               Paraiškos priimamos iki 2020 birželio 22 d.            Tinkami pareiškėjai   Tinkami partneriai Pramonės MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per 3 fin. m. yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.   negalimi. Paramos intensyvumas   Iki 50 %. (1 veikla). Iki 45 % labai maža ir maža įmonė (2 veikla). Iki 35 % vidutinė įmonė (2 veikla). ... Plačiau

Paskelbtas kvietimas MTEP projektams rengti

EKSPERIMENTAS     Paraiškos priimamos iki 2020.02.17 Priemonės biudžetas: 72 000 000 eur.   Priemonės tikslas Skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingą MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą   Tinkami pareiškėjai       Tinkami partneriai   Remiamos sritys (veiklos)   Privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas); Viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo... Plačiau

Parama užsienio įmonių darbuotojų mokymams

PARAMA UŽSIENIO INVESTUOTOJO DARBUOTOJŲ MOKYMAMS                                 PARAIŠKŲ SURINKIMAS: Atranka tęstinė   Tinkami pareiškėjai   Užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.   Remiama veikla   U... Plačiau

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą PARAIŠKŲ SURINKIMAS: 2019-07-01 - 2019-09-30   Tinkami pareiškėjai Paramą gali gauti įmonės, užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara ne mažiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo. Remiamos veiklos vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, j... Plačiau

Kvietimas gauti paramą moderniai įrangai įsigyti

REGIO Potencialas Kvietimo biudžetas 20,3 mln. eur.     Kvietimo biudžetas Apskritims lėšos yra paskirstomos taip: penkioms apskritims (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio) numatoma skirti 30 proc. lėšų, kas sudaro iki 6,1 mln. Eur, paskirstant apskritims lygiomis dalimis, ir penkioms apskritims (Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos) – 70 proc., kas sudaro iki 14,24 mln. Eur), paskirstant apskritims lygiomis dalimis.   Tinkami pareiškėjai   Tinkami partneriai Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ): gamybos įmonės, kurianči... Plačiau
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9