• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama MTTP infrastruktūros kūrimui ir plėtrai

UAB "Consultus Magnus" kviečia įmones pasinaudoti galimybe gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę "Intelektas LT+". Pagal priemonę "Intelektas LT+" finansuojamos įmonių investicijos į MTTP (mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros) infrastruktūros kūrimą ir plėtrą. Tinkamos finansuoti išlaidos: - išlaidos, susijusios su MTTP infrastruktūrai priskirtinų statinių statyba, rekonstravimu, remontu; - kompiuterinės įrangos įsigijimo išlaidos; - programinės įrangos įsigijimo (išskyrus esamos programinės įrangos atnaujinimą) išlaidos; - išlaidos, susijusios su ... Plačiau

Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui energijos gamybai

Paskelbtas 2-asis kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai". Priemonės tikslas – skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą energijos gamybai. Priemonės lėšomis bus visos veiklos, susijusios su pradinėmis investicijomis: - katilinių tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas -naudojamo kuro keitimas į biomasę; - termofikacinių elektrinių tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas – naudojamo kuro keitimas į biomasę; - naujų katilinių naudojančių atsinaujina... Plačiau

ES fondų parama el. verslo sprendimams

Pagal priemonę "E-Verslas LT" finansuojamos visos veiklos, susijusios su MVĮ investicijomis į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti. Tinkami pareiškėjai: Tinkamas pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, priskirtinas prie MVĮ, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, vykdantis gamybos ir (ar) paslaugų veiklas bei neteikiantis elektroninio verslo sprendinių kūrimo ir diegimo paslaugų. Tinkamo pareiškėjo metinės pajamos pagal pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus turi būti ne mažesnės kaip 500 000,00 Lt (penk... Plačiau
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18