• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Renkamos paraiškos paramai verslo kūrimui kaime gauti

KPP priemonė „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ skirta remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant kaimo paveldo vertybių puoselėjimą, tradicinių amatų kūrimą, paslaugų plėtrą, ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinant gyvenimo kokybę kaime. Tinkamas pareiškėjas - kaimo gyventojas arba labai maža  įmonė, registruota kaimo vietovėje. Tinkamos išlaidos - prekės, įranga, statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, infrastruktūra. Maksimali paramos suma - kaimo gyventojui iki 207 168 Lt.... Plačiau

Parama įmonėms, vykdančioms mokslinius tyrimus ir diegiančioms inovacijas

UAB "Consultus Magnus" kviečia pasinaudoti galimybe gauti paramą pagal tarptautinę programą EUROSTARS. Tai jungtinė Europos komisijos (EK) ir EUREKA Sekretoriato programa, skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms, vykdančioms mokslinius tyrimus ir diegiančioms inovacijas. „Eurostars“ programa finansuojama iš ES 7 Bendrosios programos ir 27 Europos valstybių nacionalinių lėšų.   Šiuo metu Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) priima paraiškas pagal EUROSTARS 2 programą.   EUROSTARS 2 tikslas - skatinti Europos MVĮ, vykdančias mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurti konkurencingus produktus pasaulinėje... Plačiau

Ūkio ministras: rekordinis susidomėjimas inovaciniais čekiais rodo augantį verslo norą bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis

Šią savaitę baigėsi paraiškų priėmimas pagal Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų priemonę „Inočekiai LT“. Per du mėnesius sulaukta beveik 950 paraiškų iš smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų, kurie norėjo gauti inovacinius čekius ir naudodamiesi jais įsigyti paslaugų iš mokslo ir studijų institucijų. Paraiškomis prašoma ES finansavimo suma siekia daugiau kaip 14,6 mln. litų. Parama inovaciniais čekiais teikiama taikomiesiems moksliniams tyrimams, technologinės plėtros darbams ir techninių galimybių studijoms. „Šiais metais susidomėjimas inovaciniais čekiais rekordinis. Tokia par... Plačiau

Sėkmingai įgyvendintas projektas pagal priemonę „Inočekiai LT“

UAB „Consultus Magnus” sėkmingai įgyvendino projektą „Maisto produktų dujinių skilimo produktų analizė infraraudonųjų spindulių spektrometrijos priemonėmis”, projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-02-042. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, pagal 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“. Projekto vertė – 20000,00 Lt, iš kurių 13.800,00 Lt sudarė ES struktūrinė parama. Projekto veiklų pradžia – 2013 m. birželio 03 d. ... Plačiau

Parama projektų, susijusių su inovatyviomis aplinkosaugos technologijomis ir žaliaisiais produktais, įgyvendinimui

UAB "Consultus Magnus" kviečia pasinaudoti galimybe gauti paramą pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą. Šios programos tikslas - didinti aplinkai palankių įmonių konkurencingumą, įskaitant žaliųjų sprendimų taikymą esamose tradicinės gamybos įmonėse, pasitelkiant žaliąsias inovacijas ir verslumą. Skatinti aktyvesnį Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės verslo įmonių ir organizacijų bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, įgyvendinant bendrus verslo projektus. Schemos lėšomis finansavimas bus teikiamas Lietuvos rinkos mastu... Plačiau
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18